Algemene voorwaarden

Algemene inschrijf en betalingsvoorwaarden

  • Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
  • Inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk een cursus over te dragen aan derden.
  • De inschrijving is van kracht op het moment dat een aanbetaling van minimaal €50,- per persoon per cursus is ontvangen op bankrekening nummer NL54RABO0336505760 , onder vermelding van de naam van de cursist en de gewenste cursus.
  • Vanaf het van kracht zijn van de inschrijving is ook de betalingsverplichting voor het resterende deel van het lesgeld van kracht.
  • Het resterende lesgeld voor een cursus van 10 lessen dient uiterlijk op de eerste les betaald te worden.
  • Het resterende lesgeld voor een cursus van 15 lessen dient uiterlijk op de derde les betaald te worden.
  • Het resterende lesgeld voor een cursus van 30 lessen dient uiterlijk op de vijfde les betaald te worden.
  • Indien het wegens een achterstallige betaling noodzakelijk is een aanmaning te versturen, wordt hiervoor €10,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Indien na een aanmaning de verschuldigde betaling van het resterende lesgeld achterwege blijft, zullen alle invorderingskosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, worden verhaald op (de ouder(s) of voogd van) de cursist.
  • Het niet kunnen volgen van één of meer les(sen) of het voortijdig beëindigen van een cursus wegens persoonlijke omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld vakantie, ziekte of letsel et cetera, door de cursist, ontslaat (de ouder(s) of voogd van) de cursist niet van de betalingsverplichting. In overleg kan een gemiste les ingehaald worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is binnen het cursusaanbod; dit ter beoordeling van de directie. Restitutie van het lesgeld is nadrukkelijk niet mogelijk.
  • Voor het inschrijven op een vervolgcursus van de huidige cursus volstaat een aanbetaling van minimaal €50,- per persoon per cursus op bankrekening nummer NL54RABO0336505760 , onder vermelding van de naam van de cursist en de gewenste cursus; er hoeft geen nieuw inschrijfformulier ingevuld te worden. De betaling geldt in dat geval als acceptatie van de bovenstaande voorwaarden.