Inschrijven

Ja, ik wil me graag inschrijven voor een danscursus bij Danscentrum Welkom

Eigen gegevens

Geslacht *
ManVrouw
Inschrijven als paar JaNee

Gegevens partner

Geslacht
ManVrouw
NAW-gegevens


Cursus details


Algemene voorwaarden

* Ik ga akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Velden met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Algemene inschrijf en betalingsvoorwaarden

 • Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
 • Inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk een cursus over te dragen aan derden.
 • De inschrijving is van kracht op het moment dat een aanbetaling van minimaal €50,- per persoon per cursus is ontvangen op bankrekening nummer NL54RABO0336505760 , onder vermelding van de naam van de cursist en de gewenste cursus.
 • Vanaf het van kracht zijn van de inschrijving is ook de betalingsverplichting voor het resterende deel van het lesgeld van kracht.
 • Het resterende lesgeld voor een cursus van maximaal 10 lessen dient uiterlijk op de eerste les betaald te worden.
 • Het resterende lesgeld voor een cursus van minimaal 14 lessen kan naar keuze van (de ouder(s) of voogd van) de cursist in één of twee termijnen betaald worden:
  • Bij de keuze voor één termijn dient het resterende lesgeld uiterlijk op de eerste les betaald te worden. De cursist ontvangt in dat geval een korting van €10,- op het lesgeld.
  • Bij de keuze voor twee termijnen dient er:
   • Bij een cursus van 14 lessen minimaal €25,- op of vóór de eerste les betaald te worden; het daarna resterende lesgeld dient uiterlijk vóór de vierde les betaald te worden.
   • Bij een cursus van 30 lessen minimaal €50,- op of vóór de eerste les betaald te worden; het daarna resterende lesgeld dient uiterlijk vóór de zesde les betaald te worden.
 • Indien het wegens een achterstallige betaling noodzakelijk is een aanmaning te versturen, wordt hiervoor €5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien na een aanmaning de verschuldigde betaling van het resterende lesgeld achterwege blijft, zullen alle invorderingskosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, worden verhaald op (de ouder(s) of voogd van) de cursist.
 • Het niet kunnen volgen van één of meer les(sen) of het voortijdig beëindigen van een cursus wegens persoonlijke omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld vakantie, ziekte of letsel et cetera, door de cursist, ontslaat (de ouder(s) of voogd van) de cursist niet van de betalingsverplichting. In overleg kan een gemiste les ingehaald worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is binnen het cursusaanbod; dit ter beoordeling van de directie. Restitutie van het lesgeld is nadrukkelijk niet mogelijk.
 • Voor het inschrijven op een vervolgcursus van de huidige cursus volstaat een aanbetaling van minimaal €50,- per persoon per cursus op bankrekening nummer NL54RABO0336505760 , onder vermelding van de naam van de cursist en de gewenste cursus; er hoeft geen nieuw inschrijfformulier ingevuld te worden. Alle inschrijf- en betalingsvoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd van kracht.